Categories: Actueel-Politiek
      Date: 11-02-2014
     Title: Machtsblok college tegen initiatiefvoorstel ALA

Dinsdagavond stond het initiatiefvoorstel van ALA op de raadsagenda. Onder druk van het college hebben de collegepartijen tijdens het bepalen van de agenda besloten het van de agenda te laten halen.

Men wil niet met elkaar van gedachten wisselen over dit onderwerp.

Hierdoor worden de ontwikkelingen bij Heracles, de sportvelden op de Ossenkoppellerhoek en de plannen voor de binnenstad verder vertraagd. Alles zit nu nog weer extra weken lang op slot.

 De collegepartijen hebben zich onder druk laten zetten door hun college om het initiatief voorstel niet te laten behandelen. Op initiatief van de PvdA en gesteund door o.a. het CDA en de VVD werd het voorstel van de agenda gehaald. Men had niet eens de beleefdheid om hierover van gedachten te wisselen, terwijl we met een amendement het voorstel nog hadden aangepast om een breder draagvlak te creëren. Men wilde het niet behandelen.

Het college had in een raadsbrief het initiatiefvoorstel eerder al ontraden omdat zij later met een gelijkluidend voorstel willen komen.

Het is een raadsel waarom men het voorstel van ALA niet wil steunen, als de strekking toch hetzelfde is. Met het voorstel kan Heracles en de woonboulevard vooruit en kunnen de sportvelden van de Ossenkoppelerhoek eindelijk het onderhoud krijgen wat nu achterstallig is. En Last but not Least komen de subsidiegelden van de provincie voor de binnenstad beschikbaar.

Maar door de actie van de collegepartijen zit dit minstens weer 3 weken op slot. Of willen ze graag vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen scoren?